a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

Chính sách xử lý khiếu nại

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của Quý khách liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của Heyday.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 05 (năm) ngày làm việc (không tính ngày chủ nhật, các ngày Lễ Tết), kể từ khi nhận được khiếu nại của Quý khách. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Chính sách xử lý
khiếu nại

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của Quý khách liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của Heyday.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của quý khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Call Now