a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

Hành trình nỗ lực lan tỏa hương vị cacao thủ công Việt Nam của Heyday, bắt đầu từ những hạt cacao Trinitario được Hội đồng Cacao Quốc tế (International Cocoa Council) xếp vào nhóm 10% hạt “hương vị” ngon nhất thế giới.

Hành trình nỗ lực lan tỏa hương vị cacao thủ công Việt Nam của Heyday, bắt đầu từ những hạt cacao Trinitario được Hội đồng Cacao Quốc tế (International Cocoa Council) xếp vào nhóm 10% hạt “hương vị” ngon nhất thế giới.

Nỗ lực lan tỏa hương vị cacao thủ công Việt Nam

Nỗ lực lan tỏa hương vị cacao thủ công Việt Nam

Call Now