a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

Những hạt cacao Trinitario nằm trong nhóm 10% hạt “hương vị” ngon nhất thế giới, kết hợp kỹ thuật “lên men thủ công” hạt cacao đánh thức hương vị tiềm ẩn được đồi đắp tại vùng đất Định Quán – Đồng Nai.

Những hạt cacao Trinitario nằm trong nhóm 10% hạt “hương vị” ngon nhất thế giới, kết hợp kỹ thuật “lên men thủ công” hạt cacao đánh thức hương vị tiềm ẩn được đồi đắp tại vùng đất Định Quán – Đồng Nai.

Nỗ lực lan tỏa hương vị cacao thủ công Việt Nam

Nỗ lực lan tỏa hương vị cacao thủ công Việt Nam

Call Now