a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và truy cập vào Website. Heyday tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

2. Quy định cụ thể

2.1. Thu thập thông tin cá nhân

– Khi Quý khách thực hiện giao dịch tại Website https://heydaycacao.com và phải cung cấp một số thông tin cần thiết.
– Quý khách có trách nhiệm bảo đảm thông tin đầy đủ và chính xác.

2.2. Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông tin Quý khách, cũng như các trao đổi giữa Quý khách và Heyday, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Heyday.

– Heyday có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin Quý khách.

– Heyday khuyên Quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, Heyday không chịu trách nhiệm về những mất mát Quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Quý khách qua Internet hoặc Email.

– Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

2.3. Sử dụng thông tin khách hàng

Heyday có quyền sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:
– Giao hàng theo địa chỉ mà Quý khách cung cấp.
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang Website https://heydaycacao.com theo yêu cầu của Quý khách.

2.4. Chia sẻ thông tin khách hàng
Heyday cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của Quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng, các đại lý & nhà phân phối chính thức của Heyday.

Heyday có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

3. Liên hệ, giải đáp, thắc mắc
Bất kỳ khi nào Quý khách cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Heyday qua Emai: info@heydaycacao.com, hoặc qua số điện thoại:
+/ Chi nhánh Hồ Chí Minh: (+84) 89 868 9753 (Mr. Nghĩa).
+/ Chi nhánh Đà Nẵng: (+84) 98 875 5036 (Ms. Trang).

Chính sách
bảo mật thông tin

1. Mục đích
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và truy cập vào Website. Heyday tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

2. Quy định cụ thể

2.1. Thu thập thông tin cá nhân

– Khi Quý khách thực hiện giao dịch https://heydaycacao.com và phải cung cấp một số thông tin cần thiết.
– Quý khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đầy đủ và chính xác.

2.2. Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông tin Quý khách, cũng như các trao đổi giữa Quý khách và Heyday, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Heyday.

– Heyday có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin Quý khách.

– Heyday khuyên Quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, Heyday không chịu trách nhiệm về những mất mát Quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Quý khách qua Internet hoặc Email.

– Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

2.3. Sử dụng thông tin khách hàng

Heyday có quyền sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:
– Giao hàng theo địa chỉ mà Quý khách cung cấp.
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web https://heydaycacao.com theo yêu cầu của Quý khách.

2.4. Chia sẻ thông tin khách hàng
Heyday cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của Quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng, các đại lý & nhà phân phối chính thức của Heyday. Heyday có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
3. Liên hệ, giải đáp, thắc mắc
Bất kỳ khi nào Quý khách cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Heyday qua Emai: info@heydaycacao.com, số điện thoại (+84) 89 868 9753 (chi nhánh Hồ Chí Minh) hoặc (+84) 89 868 9751 (chi nhánh Đà Nẵng).

Call Now