a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

Ngay từ thời cổ đại, người Atzec và người Maya đã tin rằng ca cao có thể tăng cường ham muốn tình dục và xem nó như là “thần dược”. Người Maya và Aztec cổ rất quý cây ca cao, họ hái quả về đập lấy nhân giã nhỏ làm thành thứ nước uống bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể và kích thích “chuyện ấy". Không phải tự nhiên mà người Aztec và

Call Now